Paikka: Ernst & Young Oy, Alvar Aallon katu 5 C, Helsinki.
• Syyskokous klo 09:00 - 10.00
• Seminaari klo 10:15 - 13:00
Tässä ... lue lisää

Koulutustilaisuuksia

AjankohtaAiheJärjestäjä
20.-21.10.2014 Risk Management Seminar 2014 FERMA, Bryssel
28.-29.10.2014 Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina Sisäiset Tarkastajat/Oy Inreviso Ab
10.11.2014 Projektien riskienhallinta (maksuton tilaisuus) Projektiyhdistys/riskienhallintaryhmä
14.11.2014 Teeman GRC-asiat (ohjelma tarkentuu) Suomen Riskienhallintayhdistys
1.-2.12.2014 Riskienhallinnan johtaminen Talentum Training

The UK risk management association AIRMIC, Alarm and IRM have published updated guidance on enterprise risk management (ERM), including ISO 31000. The document is the work of a team from AIRMIC, the UK public sector risk management association Alarm and the educational body, the Institute of Risk Management.

Suomen riskienhallintayhdistys (SRHY) on perustettu vuonna 1987 ja ry:ksi yhdistys rekisteröitiin 31.1.2007. Riskienhallinnan merkitys erilaisten organisaatioiden toiminnassa on kasvanut viime vuosina. Siitä on tullut luonnollinen osa organisaatioiden suunnittelu- ja johtamiskäytäntöjä.

Kehitys jatkuu samansuuntaisena. Tähän vaikuttavat toimintaympäristön monimutkaistuminen kansainvälistymisen jatkuessa, lainsäädännön kehittyessä ja organisaatioiden eri intressiryhmien vaatimusten lisääntyessä. Samalla myös vahinkoriskien ja niiden kokonaiskustannusten hallinta liikeriskien rinnalla on tullut tärkeäksi osaksi kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.

Myös riskienhallinnan menetelmissä ja toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia. Riskien rahoitus on esimerkiksi nopeasti kansainvälistynyt ja toimintamuodot ovat muuttuneet uusien vakuutusratkaisujen, meklaritoiminnan kehittymisen ja rahoitusratkaisujen vakuutusmuotojen myötä myös Suomessa.

FinnRima in english

Jäsenet

Yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 330 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Henkilöjäsenet ovat pääosin edustamiensa organisaatioiden päätoimisia riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajia ja -päälliköitä, vakuutusyhtiöiden riskipäälliköitä, vakuutusmeklareita sekä riskienhallinnan konsultteja. Yhteisöjäseninä ovat useimmat Suomen suurimmat teollisuus- ja monialakonsernit sekä vakuutus- ja meklariyhtiöt.

Toiminta-ajatus

Lähtökohtana yhdistyksen toiminnassa on organisaatioiden riskienhallinta ja sen kehittäminen. Tavoitteena on yhteistoiminnalla kehittää riskienhallinnan ammatillista osaamista eri aloja edustavien jäsenten ja jäsenyritysten piirissä sekä tukea ja edistää riskienhallinta-ajattelua ja alan tietouden leviämistä koko yhteiskunnassa.

Yhteistyö

Riskienhallintayhdistys pyrkii toiminta-ajatuksensa puitteissa yhteistyöhön alan muiden järjestöjen kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdistys on mm. jäsenenä kansainvälisessä FERMA -järjestössä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Yhdistyksellä on mahdollisuus jakaa vuosittain apurahoja alaan liittyviin tutkielmiin ja opinnäytteisiin sekä yhdistys on osaltaan tukemassa ja rahoittamassa myös muita riskienhallintaan liittyviä kehityshankkeita.

Yhdistyksen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan alan säädöstöön ja sen kehittymiseen esimerkiksi lausuntojen antajana ja viranomaisyhteistyöllä.

Hallinto

Riskienhallintayhdistyksen toimintalinjoista päätetään vuosittain kevät- ja syyskokouksissa. Käytännön asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, jossa puheenjohtajan lisäksi on vähintään viisi muuta jäsentä. Tutustu nykyiseen hallitukseen.

 

Sivun alkuun


Jaa |